• Ludwin&Ludwin
  • kontakt
  • nasza misja
  • nasz zespół
  • blog

Ludwin&Ludwin / blog

Dr Artur Ludwin uzyskał najlepszy wynik egzaminu w sesji jesiennej z zakresu ginekologii onkologicznej i uzyskał tytuł SPECJALISTY GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ


Jest to duże osiągnięcie, gdyż w sesji jesiennej wśród lekarzy, którzy posiadają już specjalizację II stopnia z ginekologii i położnictwa i odbyli odpowiednie staże specjalizacyjne z zakresu ginekologii onkologicznej, w tym onkologicznego leczenia operacyjnego, chirurgii onkologicznej, urologii, radioterpaii i chemioterapii jak do tej pory przystępowała do egzaminu najliczniejsza grupa zdających, wśród nich znani lekarze zajmujący się tą dziedziną m.in profesorowie i docenci.

Ginekologia onkologiczna jest w Polsce stosunkowo młodą specjalizacją, która dopiero funkcjonuje od kilku lat.

W Krakowie na koniec 2010 roku Dr Artur Ludwin jest jednym z dziesięciu specjalistów posiadających ten tytuł. Tak mała ilość i dostepność ginekologów-onkologów rzutuje niestety na jakość leczenia onkologicznego nowotworów złośliwych kobiecego narządu rodnego w Polsce.

Specjaliści tej nowej specjalizacji mają to zmienić. Leczenia ma być nowoczesniejsze, oparte na najnowszych zdobyczach wiedzy, a leczenie operacyjne nowotworów złośliwych ma być przeprowadzane tylko przez osoby odpowiednio do tego przygotowane. Jak bowiem wskazują badania naukowe sposób i jakość pierwszego leczenia operacyjnego u kobiet z nowotworami złośliwymi rzutują przeżycia pacjentek. Wyniki tych badań jednozancznie przemawiają, że leczeniem operacyjnym nowotorów złośliwych powinni zajmować się specjaliści ginekologii onkologicznej, a nie lekarze z jedynie ogólną specjalizacją z ginekologii i położnictwa.