Nasz zespół

razem

Ludwin&Ludwin / Nasz zespół / Dr n. med. Paulina Przybylska 
specjalista ginekologii i położnictwa

Dr n. med. Paulina Przybylska 
specjalista ginekologii i położnictwa

Na codzień jest asystentem-nauczycielem akademickim w Klinice Ginekologii i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W prywatnej praktyce poza ogólnym poradnictwem ginekologiczno-położniczym obejmującym profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób kobiecego narządu rodnego, leczenie zachowawcze oraz operacyjne, diagnostykę i leczenie niepłodności, obszarem jej zainteresowań jest opieka nad kobietą ciężarną.

Jej naukowe osiągnięcia są związana z badaniami dotyczącymi schorzeń dolnego odcinka kobiecego narządu rodnego. Zainteresowania naukowe obejmują w szczególności leczenie przewlekłych schorzeń łagodnych, w tym infekcyjnych, stanów przednowotworowych i nowotworów złośliwych sromu, pochwy i szyjki macicy.

Prowadzone przez nią badania naukowe z zakresu patofizjologii i leczenia stanów przednowotworowych oraz raka sromu zaowocowały rozprawą doktorską z tego z tego zakresu i po jej obronie nadaniem jej przez Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego tytułu doktora nauk medycznych.

Posiada certyfikację Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na przeprowadzanie specjalistycznej diagnostyki ultrasonograficznej.

W swojej praktyce zwraca szczególną uwagę na budowanie odpowiedniej relacji między lekarzem i pacjentem polegającej na partnerstwie i uwzględnieniu indywidulanych potrzeb kobiet w zakresie ponadstandrdowej opieki medycznej.