Nasz zespół

razem

Ludwin&Ludwin / Nasz zespół / Dr n. med. Monika Kabzińska - Turek
specjalista ginekologii i położnictwa

Dr n. med. Monika Kabzińska - Turek
specjalista ginekologii i położnictwa

 

Pracuje jako asystent - nauczyciel akademicki w Klinice Ginekologii i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa CMUJ w Krakowie.

Jest specjalistą ginekologii i położnictwa oraz doktorem nauk medycznych – praca doktorska dotyczyła zagadnień wczesnego wykrywania i leczenie stanów przednowotworowych raka szyjki macicy. Prowadzi badania naukowe związane z tą tematyką czego efektem są publikacje naukowe z tego zakresu.

Jej zainteresowania zawodowe skupiają się przede wszystkim na diagnostyce prenatalnej, prowadzeniu ciąży fizjologicznej i patologicznej, także u pacjentek z ciążą wysokiego ryzyka wymagających ponadstandardowej, kompleksowej opieki medycznej.

Zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną zarówno w zakresie ginekologii jak i położnictwa oraz patologii ciąży, w tym badaniami 3D/4D. Posiada prestiżowy certyfikat umiejętności londyńskiej Fetal Medicine Fundation (FMF) potwierdzający wysokie kompetencje w zakresie wykrywania nieprawidłowości anatomicznych oraz skriningu wad genetycznych u płodów. Jest także certyfikowana przez Sekcję Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w ginekologii i położnictwie.

W jej obszarze zainteresowań znajdują się także zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem niepłodności u kobiet z naciskiem na zastosowanie skutecznych sposobów eliminujących konieczność stosowania technik wspomaganego rozrodu poprzez m.in. zastosowanie nowoczesnych endoskopowych technik diagnostycznych i zabiegowych.

Była badaczem w badaniu klinicznym dotyczącym wpływu zastosowania preparatu Lactovaginal na środowisko mikrobiologiczne pochwy oraz jego roli w zapobieganiu infekcjom pochwy i sromu.

Swoje doświadczenie zawodowe poza Kliniką Ginekologii i Onkologii CMUJ zdobywała pracując m.in. w specjalistycznych poradniach na terenie Miasta Tarnowa oraz Krakowa.