Nasz zespół

Ludwin&Ludwin / Nasz zespół / Dr hab. n. med. Artur Ludwin

Dr hab. n. med. Artur Ludwin
specjalista ginekologii i położnictwa, specjalista ginekologii onkologicznej

 

Pan Docent Artur Ludwin pracuje w Klinice Ginekologii i Onkologii CMUJ, gdzie poza praktyką kliniczną zajmuje się pracą dydaktyczną oraz naukową z zakresu ginekologii i położnictwa.

Posiada dwie specjalizacje tj. tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii oraz specjalisty ginekologii onkologicznej.

Znany ekspert w dziedzinie skomplikowanych operacji histeroskopowych. Zajmuje się także zaawansowaną laparoskopową i tradycyjną chirurgią ginekologiczną oraz ginekologiczno-onkologiczną. Przeprowadza również zabiegi z zakresu ginekologii plastycznej.

Jego zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą wykorzystania nowoczesnych technik endoskopowych, tj. histeroskopii i laparoskopii oraz śródoperacyjnego obrazowania ultrasonograficznego jako alternatywy tradycyjnej chirurgii ginekologicznej.

Szczególną pasją Pana Docenta są operacje histeroskopowe macicy przegrodzonej (przeroda macicy), mięśniaków podśluzówkowych, zespołu Ashermana w ciężkich postaciach oraz innych patologii macicy.

Autor własnej histeroskopowej techniki usuwania mięśniaków podśluzówkowych i śródściennych macicy z wykorzystaniem transrektalnej ultrasonografii śródoperacyjnej, umożliwiającej małoinwazyjne leczenie bez konieczności otwierania powłok brzusznych czy rozcinania macicy. Zastosowana systematycznie i opisana po raz pierwszy przez niego śródoperacyjna transrektalna ultrasonografia do monitorowania procedur histeroskopowych znajduje swoje zastosowanie we wspomaganiu leczenia wad wrodzonych macicy (przegroda macicy) oraz zespołu Ashermana. Metodę zaczynają już stosować inni specjaliści z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie obronionej z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej z tego zakresu pt. „Transrektalna ultrasonografia śródoperacyjna w monitorowaniu histeroskopowej elektroresekcji mięśniaków podśluzówkowych macicy”.

Habilitację uzyskał po przedstawieniu jednotematycznego cyklu publikacji pt.„Standaryzacja diagnostyki, klasyfikowania i leczenia najczęstszych wad wrodzonych macicy z użyciem metod dwu- i trójwymiarowego obrazowania ultrasonograficznego”, w skład którego weszło 6 publikacji o łącznym Impact Factor 20,567, opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, z dziedziny położnictwa i ginekologii, zajmujących czołowe pozycje pod względem wpływu (m.in. Human Reproduction, Oxford University Press; Fertility & Sterility, Elsevier; The Journal of Minimally Invasive Gynecology, Elsevier).

Wyniki jego badań wpływają na współczesną praktykę medyczną m.in. w zakresie diagnostyki i leczenia wad wrodzonych macicy oraz leczenia mięśniaków podśluzówkowych.

Ponadto prowadził badania w dziedzinie alternatywnych w stosunku do usuwania macicy, najnowszych sposobów leczenia krwotocznych miesiączek i krwawień techniką histeroskopowej elektroresekcji endometrium i oraz technikami ablacyjnymi II generacji.

Aktualnie jego zainteresowania naukowe, skupiają się na optymalizacji diagnostyki, sposobów leczenia, postępowania pooperacyjnego i prowadzenia ciąży u kobiet cierpiących na nawykowe poronienia lub niepłodność z wadami wrodzonymi macicy, w szczególności z przegrodą macicy, macicą dwurożną, macicą podwójną i łukowatą.

Jako jeden z pierwszych w Polsce przeprowadzał histeroskopię diagnostyczną i drobne, precyzyjne zabiegi histeroskopowe techniką waginoskopową nie wymagającą stosowania znieczulenia miejscowego lub ogólnego do zabiegu.

Aktualnie jako jeden z nielicznych na świecie zajmuje się histeroskopowym leczeniem mięśniaków podśluzówkowych i śródściennych, w sytuacjach gdy aktualne systemy klasyfikacyjne i kwalifikacyjne uznają je jako nie kwalifikujące się do operacji histeroskopowych. (7-9 pkt w skali STEP-W). Stosując w tym celu własną technikę operacyjną oraz transrektalną ultrasonografię pozwala wielu kobietom uniknąć niedogodności i inwazyjności tradycyjnej chirurgii lub zabiegów amputacyjnych trzonu macicy/macicy przeprowadzanych laparoskopowo lub tradycyjnie.

Biorąc pod uwagę dostępne w literaturze dane prospektywne i retrospektywne z innych ośrodków, wydaje się, że jako pojedynczy operator przeprowadza aktualnie najwięcej w skali Europy metroplastyk histeroskopowych w macicach przegrodzonych całkowicie wg klasyfikacji ASRM (przegroda macicy całkowita, przegroda szyjki oraz przegroda pochwy). Stosuje w leczeniu opracowaną przez siebie standaryzację diagnostyki przed-, śródoperacyjnej i pooperacyjnej, standaryzację procedur chirurgicznych oraz profilaktyki przeciwzrostowej, która wytycza nowe tory we współczesnym postepowaniu u kobiet z przegrodą macicy, w oparciu o sonohisterografię i ultrasonografię trójwymiarową (Human Reprod 2014, 2015; Fertil Steril 2014, 2015; JMIG 2013, 2015).

Jego osiągnięcia i wyniki badań z zakresu histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej, leczenia nieprawidłowych krwawień macicznych, przegrody macicy oraz zastosowania ultrasonografii ginekologicznej, ultrasonografii śródoperacyjnej i sonohisterografii 2D/3D/4D były prezentowane na wielu międzynarodowych kongresach European Society for Gynecological Endoscopy (ESGE) i International Society for Gynecologic Endoscopy (ISGE) oraz w najbardziej wpływowych periodykach medycznych w dziedzinie ginekologii i położnictwa, biologii reprodukcyjnej oraz chirurgii ginekologicznej. Jest również recenzentem w czołowych zagranicznych czasopismach (m.in. Human Reproduction, Reproductive BioMedicine Online, European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, BMC Women's Health, The Journal Obstetrics and Gynaecology Research, Journal Obstetrics and Gynecology, The Journal of Postgraduate Medicine).

W 2015 roku jego praca naukowa Reliability of ESHRE-ESGE and ASRM classifications for congenital uterine malformations została nagrodozna jao najlepszy poster w dziedzinie nauk klinicznych zaprezentowany na kongresie The European Society of Human Reproduction and Embriology w Lizbonie (jeden z największych kongresów, ponad 10 000 uczestników, ponad 1800 zgłoszonych prac).

Posiada m.in. certyfikaty The International Society for Gynecologic Endoscopy (ISGE), European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE), British Society for Gynaecological Endoscopy oraz European Federation for Colposcopy. Posiada również certyfikat londyńskiej Fetal Medicine Fundation (FMF).

Stosowane przez niego histeroskopowe i laparoskopowe techniki pozwoliły wielu kobietom zajść w ciążę i urodzić swoje pierwsze dziecko.

Wykładał oraz przeprowadzał zabiegi demonstracyjne na wielu kursach endoskopii ginekologicznej przeznaczonych dla lekarzy specjalistów.

Prowadzi specjalistyczną prywatną praktykę oraz przeprowadza zabiegi operacyjne w prywatnym szpitalu Centermed.