Pracownia Ultrasonografii 3D/4D

Ludwin&Ludwin / Pracownia Ultrasonografii 3D/4D /
usg węzłów chłonnych Kraków

usg węzłów chłonnych Kraków

Badanie USG węzłów chłonnych umożliwia ocenę morfologiczną podejrzanych węzłów chłonnych oraz ich weryfikację w biopsji cienkoigłowej.

Okolice dostępne badaniu USG:

- węzły chłonne szyjne, karkowe, nad- i podobojczykowe, pachowe, pachwinowe oraz węzły chłonne wewnątrzbrzuszne.

W naszej pracowni ultrasonograficznej usg węzłów chłonnych Kraków przeprowadzane jest na najnowoczesniejszych i uważanych za najlepsze przez większość ultrasonografistów aparatach VOLUSON E8 Expert, wyposażonych w niezwykle czułe i dokładne głowice ultrasonograficzne oraz najbardziej zaawansowane i rozbudowane aplikacje kliniczne.

Badania usg wezłów chłonnych przeprowadza znany specjalista Dr n. med. Joanna Jędrys.