Pracownia Ultrasonografii 3D/4D

Ludwin&Ludwin / Pracownia Ultrasonografii 3D/4D / USG ginekologiczne 2D 3D 4D HDlive Kraków

USG ginekologiczne 2D 3D 4D HDlive Kraków

W Centrum Konsultacyjnym Ludwin & Ludwin Ginekologia można przeprowadzić niezwykle dokładne usg ginekologiczne na najnowoczesniejszych i najlepszych na świecie aparatach ultrasonograficznych VOLUSON E8 Expert BT12, który to model jest dostepny w medycynie światowej dopiero od roku 2012.

Opcje diagnostyczne

 


UWAGA!!! Nowość medycyny światowej HDlive usg ginekologiczne już u nas w Krakowie dostępna przy badaniu usg 3D i usg 4D

Niezwykle dokładna opcja renderingu HDlive pozwala na niezwykle dokładne obrazowanie struktury tkanek podczas usg macicy w Krakowie i usg jajników w Ludwin & Ludwin Ginekologia.

Prosze zobaczyć poniżej jak niesamowitą dokładność w obrazowaniu tkanek jajników oraz macicy usg HDlive pozwala uzyskać.

HDlive usg 3D usg 4D usg jajnika

usg HDlive Kraków usg 3D Kraków usg 4D Kraków usg jajników

usg HDlive Kraków macicy usg 3D Kraków macicy usg 4D Kraków macicy usg ginekologiczne

USG ginekologiczne 2D - standard

Badanie jest przeprowadzane głowicą przezpochwową wysokiej częstotliwości i umożliwia ocenę narządów znajdujących się w miednicy mniejszej u kobiety w technologii dwuwymiarowej - czyli uzyskiwane są tutaj przekroje narządów w płaszczyżnie strzałkowej, poprzecznej oraz w płaszczyznach skośnych.

Oceniana jest w tym badaniu:

- anatomia i budowa kobiecych narządów wewnętrznych tj. trzon macicy, szyjka macicy, jamy macicy, endometrium oraz przydatki (w tym jajniki)

- obecność zmian patologicznych w obrębie kobiecego narządu rodnego i miednicy mniejszej

U pacjentek, które nie wspołżyły badanie jest przeprowadzane przezodbytniczo lub przez powłoki brzuszne.

W niektórych sytuacjach klinicznych badanie głowica przezpochwowa jest uzupełniane badaniem głowica przezbrzuszną wysokiej rozdzielczości.

lekarze wykonujący: wszyscy lekarze ginekolodzy Centrum Konsultacyjnego Ludwin & Ludwin Ginekologia

 

USG ginekologiczne 2D z kolorowym dopplerem oraz power dopplerem

Badanie obejmuje ocenę jak w badaniu 2D uzupełniona o badanie i charakterystykę unaczynienia macicy, jajników i ewentulalnych zmian patologicznych w obrębie kobiecego narządu rodnego.

Jest szczególnie zalecane w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek patologii w obrębie narządu rodnego: guzów jajnika, mięśniaków, nieprawidłowego obrazu endometrium.

lekarze wykonujący: jw

USG ginekologiczne 3D 4D oraz ginekologiczne usg HDlive - standard

Badanie obejmuje poza standardową diagnostyką w opcji 2D, także obrazowanie narządów miednicy mniejszej w trybie 3D/4D pozwalającym na obserwację zmian jednocześnie w trzech wymiarach (3D) w czasie rzeczywistym (4D). Dzięki temu sposobowi obrazowania lekarz usyskuje możliwość obeserwacji narządów także na przekrojach czołowych i obserwowane struktury podlegają rekonstrukcji i obserwacji przestrzennej.

Badanie 3D/4D jest szczególnie zalecane w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek patologii w badaniu 2D oraz może służyć jako badanie przesiewowe w kierunku wad wrodzonych macicy u kobiet z poronieniami w wywiadzie lub niepłodnością.

Badanie 3D/4D w przypadku rozpoznania wady macicy pozwala w wiekszości przypadków zrezygnować z inwazyjnej diagnostyki endoskopowej (laparoskopia, histeroskopia) i od razu zakwalifikować pacjentkę do odpowiedniego postepowania (kwalifikacja terapeutyczna - brak lub konieczność operacji, rodzaj operacji (histeroskopowa, brzuszna itp.)

lekarze wykonujacy: jw

USG ginekologiczne 3D 4D z kolorowym dopplerem oraz power dopplerem

Badanie jak powyższe jest uzupełnione o bardzo dokładna analizę unaczynienia obserwowanych narządów lub zmian patologicznych i rekonstrukcją przestrzenną unaczynienia.

Może być pomocne szczególnie w diagnostyce zmian patologicznych, planowaniu leczenia, diagnostyce onkologicznej guzów jajnika, torbieli jajnika, mięsniaków macicy.

lekarze wykonujący:

dr n. med. A. Ludwin

dr n. med. I. Ludwin

USG ginekologiczne 3D 4D z opcją TUI (opcja ULTRASONOGRAFICZNEJ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ )

Badanie obejmuje poza wszystkimi powyższymi opacjami diagnostycznymi tj. usg ginekologicznym 2D/3D/4D z kolorowym i power dopplerem także

ultrasonograficzną tomografię komputerową obserwowanych narządów

Badanie zalecane u pacjentek oczekujących najdokładniejszej diagnostyki, w tym pacjentek z guzami jajnika, guzami miednicy mniejszej oraz wadami wrodzonymi macicy.

dr n. med. A. Ludwin

USG ginekologiczne 3D 4D z opcją VOCAL

Badanie obejmuje poza wszystkimi powyzszymi opcjami rekonstrukcję i pomiar objętości badanych struktur i narządów.

Zalecane u pacjentek z guzami jajnika i miednicy mniejszej, niemoznością donoszenia ciaży oraz niepłodnoscią.

dr n. med. A. Ludwin

USG ginekologiczne 2D 3D 4D z opcją kolorowego i power dopplera, z opcją VOCAL i TUI oraz wszystkimi najnowocześniejszymi opcjami obrazowania trójwymiarowego

Dla pacjentów oczekujących najbardziej wyrafinowanej i dokładnej diagnostyki ultrasonograficznej z wykorzystaniem mozliwości najnowocześniejszego i najlepszego na świecie ultrasonografu VOLUSON E8 Expert

dr n. med. A Ludwin