Chirurgia Ginekologiczna

Ludwin&Ludwin / Chirurgia Ginekologiczna / Histeroskopia w niepłodności

Histeroskopia w niepłodności

INFORMACJE DLA PACJENTEK DIAGNOZOWANYCH I LECZONYCH HISTEROSKOPOWO PRZEZ DR N. MED. ARTURA LUDWINA Z POWODU NIEPŁODNOŚCI

Współpracując z prywatnym szpitalem CENTERMED oferujemy wszystkim kobietom z niepłodnością kompleksową diagnostykę i leczenie przu użyciu histeroskopii, laparoskopii oraz fertiloskopii na międzynarodowym poziomie eksperckim w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i komfortowe warunki ambulatoryjne lub komfortową opiekę szpitalną.

Nasza oferta jest adresowana do wszystkich pacjentek, dla których nie jest obojętne doświadczenie lekarza w  stosowanych histeroskopowych metodach diagnostyki i leczenia operacyjnego.

Histeroskopia jest metodą endoskopową pozwalającą na bezpośrednią obserwację wnętrza jamy macicy oraz przeprowadzanie pod bezpośrednią kontrolą wzroku wewnątrzmacicznych procedur terapeutycznych.

W diagnostyce przyczyn niepłodności histeroskopia diagnostyczna jest coraz częściej stosowana jako procedura standardowa, pozwalająca wykluczyć obecność czynników wewnątrzmacicznych mogących być przyczyną trudności z zajściem w ciążę.

Histeroskopia diagnostyczna pozwala obserwować dokładnie zdiagnozować wnętrze kanału szyjki, jamę macicy oraz pokrywającą ją błonę śluzową. Pozwala jednocześnie na diagnostykę ujść macicznych jajowodów.

Dzięki histeroskopii można wykluczyć obecność takich istotnych patologii wewnątrzmacicznych mogących ieć wpływ na płodność czy przebieg ciąży jak: polipy endometrialane, mięśniaki podśluzówkowe, zrosty wewnątrzmaciczne oraz wady wrodzone macicy.

Bardzo istotnym elementem badania histeroskopowego jest ocena zarówno budowy ujść macicznych jajowodów jak i ich funkcji.

Należy tutaj zaznaczyć, iż histeroskopia nie służy do oceny drożności jajowodów i tylko pośrednio jej wynik może sugerować niedrożność, któregoś z jajowodów dlatego w celu dokładnego sprawdzenia drożności jajowodów stosuje się transwaginalną hydrolaparoskopię lub przezbrzuszną laparoskopię lub HSG.

Stąd też histeroskopia w diagnostyce niepłodności jest najczęściej stosowana łącznie z laparoskopią lub przezpochwową hydrolaparoskopią.

Zastosowanie łaczne histeroskopii z laparoskopią nosi nazwę histerolaparoskopii. Natomiast zastosowanie łaczne histeroskopii z przezpochwową hydrolaparoskopią nosi nazwę fertiloskopii.

Metody te pozwalają na kompleksową diagnostykę cynnika mechanicznego niepłodności w postaci patologii wewnątrzmacicznych, jajowodowych oraz wewnątrzbrzusznych. Metody laparoskopowe pozwalają jednocześnie na diagnostykę i leczenie endometriozy mogącej być jedną z przyczyn niepodności.

Histeroskopia w niepłodności bywa też stosowana samodzielnie - szczególnie w przypadkach, gdy u kobiet z niepłodnością pierwotną zdiagnozowano już wcześniej drożność jajowodów, przed procedurami IVF lub po nieudanych procedurach IVF. Także podejrzenie ultrasonograficzne obecności jakichkolwiek patologii wewnątrzmacicznych może być wskaniem do przeprowadzenia histeroskopii.

Histeroskopia operacyjna może służyć do leczenia stwierdzonych patologii, które mogą być przyczyną niepłodności lub mogą mieć wpływ na przebieg ciąży.

Stwierdzenie u kobiet z niepłodnością polipa endometrialnego, mięśniaka podśluzówkowego czy zrostów wewnątrzmacicznych jest wskazaniem do ich histeroskopowego usunięcia.

Także, u kobiet z niepłodnością, u których stwierdzi się wadę wrodzoną macicy pod postacią przegrody macicy rekomenduje się jej usunięcie.

W leczeniu tych patologii histeroskopia jest metodą z wyboru, najskuteczniejszą i jednocześniej najmniej inwazyjną.

W wielu przypadkach histeroskopia może być przeprowadzona bezboleśnie bez znieczulenia. Dotyczy to praktycznie wszystkich przypadków histeroskopii diagnostycznej oraz wybranych przypadków histeroskopii operacyjnej.

Jest to możliwe tylko wtedy gdy dany ośrodek wyposażony jest w najnowocześniejszy miniaturowy sprzęt histeroskopowy oraz lekarz przeprowadzający procedurę dysponuje odpowiednimi umiejętnościami.

Dysponując odpowiednim sprzętem i doświadczeniem oferujemy naszym pacjentkom możliwość wyboru zabiegu w znieczuleniu ogólnym lub bez znieczulenia. Prowadzona przez nas staranna kwalifikacja przedzabiegowa ma na celu zoptymalizować rodzaj znieczulenia do planowanego zakresu zabiegu.

Należy pamiętać, iż wszystie zabiegi histeroskopowe przeprowadzane jednocześnie z laparoskopią wymagają ze względu na przeprowadzaną laparoskopię pełnej narkozy.

Stąd też płynnie inny wniosek - jeśli diagnozujemy lub leczymy pacjentkę z powodu niepłodności bardziej inwazyjną metodą laparoskopową, to jednocześnie zawsze powinna być ona uzupełnona przez jednoczasowo przeprowadzoną histeroskopię. Takie postępowanie pozwala na kompleksową diagnostykę bez konieczności stosowania potem oddzielnie samej histeroskopii.