Chirurgia Ginekologiczna

Ludwin&Ludwin / Chirurgia Ginekologiczna / Mięśniak podśluzówkowy

Mięśniak podśluzówkowy

 

Wszystkim kobietom, u których rozpoznano lub podejrzewa się obecność mięśniaka podśluzówkowego chcieliśmy przedstawić najnowsze sposoby diagnostyki przedoperacyjnej oraz możliwości usuwania histeroskopowego mięśniaków podśluzówkowych techniką operacyjną dr Artura Ludwina z wykorzystaniem monitorowania przy użyciu śródoperacyjnej transrektalnej ultrasonografii śródoperacyjnej.

Dr Artur Ludwin jest ekspertem w dziedzinie leczenia mięśniaków podśluzówkowych metodą histeroskopową i jego osiągnięcia w tej dziedzinie były prezentowane na wielu międzynarodowych kongresach endoskopii ginekologicznej m.in. w Londynie, Luksemburgu, Glasgow, Florencji czy Atenach.

Wyniki zastosowania oryginalnych metod dr Artura Ludwina (transrectal ultrasound-guided hysteroscopic myomectomy and the hysteroscopic 1- piece myomectomy) zostały ostatnio opublikowane na łamach słynnego The Journal of Minimally Invasive Gynecology - oficjalnego czasopisma The American Association of Gynecologic Laparoscopists, które wyznacza standardy i nowe trendy we współczesnej małoinwazyjnej chirurgii ginekologicznej.

http://www.jmig.org/article/PIIS1553465013002690/abstract

Prowadzone wieloletnie badania naukowe dr Artura Ludwina oraz doskonalenie technik histeroskopowego usuwania mięśniaków podśluzówkowych pozwoliły mu wypracować własne, oryginalne kryteria kwalifikacyjne oraz własne sposoby kwalifikacji do zabiegów. Dzięki temu możemy zaproponować znacznie rozszerzone w stosunku do ogólnie przyjętych kryteria kwalifikacji do histeroskopowej miomektomii i podjąć się jednoetapowej operacji histeroskopowej, w przypadkach w których wiekszość centrów zaawansowanej histeroskopii operacyjnej nie podejmuje się leczenia lub przeprowadza lecznie dwu lub kilkuetapowe, czyli zamiast jednej operacji histeroskopowej przeprowadza ich kilka.

Kryteria kwalifikacyjne dr Artur Ludwina oparte o ocenę mięśniaka w sonohisterografii (SIS), były zacytowane wydanej w Londynie w 2008 monografii P. O'Donnovana dotyczącej najnowszych metod leczenia nieprawidłowych krwawień macicznych.


mięśniak podśluzówkowy Fot 1. 3D-SIS u pacjentki z typowym mięśniakiem podśluzówkowym, który prawie w całości znajduje się w jamie macicy- taki mięśniak nie stanowi większego problemu technicznego by usunąć go histeroskopowo - bez pozostawienia żadnej blizny

mięśniak podśluzówkowyFot 2. 3D-SIS w wykonaniu dr A.Ludwina - współcześnie zamiast przeprowadzać diagnostyczną histeroskopię moża dokładnie obejrzeć mięśniaka wykonując znacznie mniej inwazyjną SIS - i na tej podstawie zakwalifikować kobietę do odpowiedniego sposobu leczenia


Najogólniej rzecz biorąc dr Artur Ludwin podejmuje się histeroskopowego usuwania mięśniaków w przypadku, gdy zdrowy margines miometrium ponad mięśniekiem, czyli zdrowa warstwa ściany macicy wynosi 3mm. Mięśniak musi mieć jakikolwiek kontak z jamą macicy (nie musi się do niej wpuklać). Wielkość usuwanych mięsniaków jest zależna od stopnia wpuklenia do jamy macicy. Zazwyczaj leczeniu histeroskopowemu poddajemy mięśniaki, ktorych wielkość jest mniejsza niż 5cm. Jednak w przypadkach, gdy mięśniak w większej części zlokalizowany jest środjamowo, po odpowiednim przygotowaniu farmakologicznym możemy podjąć się operacji histeroskopowej mięśniaków do 8 cm.


submucous fibroid

mięśniak podśluzówkowy
Fot 3. Najnowsza technologia 3D HDlive sonohisterografii stosowana przez dr Artur Ludwina - SIS pozwala na niewiarygodnie precyzyjną diagnostykę i obrazowanie mięśniaka identycznie jak podczas histeroskopii

mięśniak podśluzówkowyFot 4. Precyzyjna diagnostyka jest niezbędna przed zakwalifikowaniem mieśniaka do histeroskopii operacyjnej - dr Artur Ludwin wykorzystuje do tego najbardziej technologiczne zaawansowane sposoby obrazowania i metody potwierdzone naukowo, które on sam ciągle bada i udoskonala - dzięki temu wiele pacjentek, które w wielu nawet najlepszych na świecie centrach leczenia histeroskopowego byłyby zdyskwalifkowane z leczenia histeroskopowego ma możliwość skutecznego leczenia tą metodą.

 

mięśniak podśluzówkowyFot 5 O powodzeniu zabiegów histeroskopowego usuwania mięśniaków decyduje w największym stopniu precyzja operatora - dlatego dr Artur Ludwin ogromną wagę przykłada do dokładnej diagnostyki przedoperacyjnej - jego osiągnięciem są operacje histeroskopowego usuwania mieśniaków, które znajdują się tylko 2 mm od powierzchni zewnątrznej macicy.

Poza najnowoczesniejszą diagnostyką przedoperacyjną oraz własnymi kryteriami kwalifikacji do leczenia możemy we współpracy z Prywatnym Szpitalem Centermed zaproponować indywidualną opiekę medyczną oraz leczenie metodą histeroskopową przez dr Artur Ludwina w oparciu o jego doświadczenie, z wykorzystaniem jego własnej techniki operacyjnej oraz z użyciem najwyższej, najnowocześniejszego sprzętu histeroskopowego oraz monitorowania przy użyciu transrektalnej ultrasonografii śródoperacyjnej w technologii 3D/4D.

Zastosowanie wszystkich tych ważnych w procesie leczenia oryginalnych osiągnięć dr A. Ludwina pozwala na znaczne skrócenie zarówno czasu trwania zabiegów operacyjnych, większe bezpieczeństwo oraz redukcję powikłań zabiegów histeroskopowego usuwania mięśniaków w stosunku do histeroskopowej miomektomii preprowadzanej w sposób klasyczny.

Związana z zastosowaniem przez dr A. Ludwina oryginalnego sposobu monitorowania histeroskopowego usuwania mięśniaków przy użyciu transrektalnej ultrasonografii śródoperacyjnej obrona rozprawy doktorskiej została wyróżniona przez Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Poniżej przedstawiamy kilka informacji na temat mięśniaków podśluzówkowych

Mięśniaki podśluzówkowe macicy to mięśniaki rosnące w kierunku jamy macicy i częściowo lub całkowicie się do niej wpuklające.

Lokalizacja podśluzówkowa mięśniaków macicy prowadzi zwykle do wystąpienia nieprawidłowych krwawień z jamy macicy i wiąże się z koniecznością interwencji chirurgicznej.

Tradycyjnym sposobem leczenia w tych przypadkach, było wycięcie macicy lub wyłuszczenie mięśniaka drogą laparotomii. Aktualnie techniki histeroskopowe ze względu na swoją małą inwazyjność oraz wysoką skuteczność są stosowane coraz powszechniej do usuwania mięśniaków podśluzówkowych. Dotyczy to mięśniaków, które w calości lub w większej części "wpuklają" się do jamy macicy.

Niestety nie dotyczy to mięśniaków podśluzówkowych, które w większej swej części zlokalizowane są śródściennie. Mięśniaki takie jeszcze do niedawna były dyskwalifikowane z zabiegu histeroskopowej elektroresekcji.

Dziś najbardziej zaawansowani chirurdzy histeroskopowii z przodujących na świecie centrów histeroskopowych podejmują się także histeroskopowego usuwania mięśniaków podśluzówkowych, które niemal w całości są zlokalizowane śródściennie.Niestety zabiegi w przypadku mięśniaków, ktore głęboko penetrują w ścianę macicy w większości są przeprowadzane w trakcie dwóch operacji. Konieczność przejścia dodatkowych operacji, choć mniej inwazyjnych w stosnku do leczenia za pomocą rozcięcia powłok brzusznych czy laparoskopii jest uciążliwa dla pacjentów.

W naszej filozofii leczenia mięśniaków dążymy do skutecznej, jednoetapowej operacji histeroskopowej, po której pacjent w tym samym dniu wraca do domu, a w kolejnym do pełnej aktywności.

Dodatkowym obszarem naszych zainteresowań jest wdrażanie szczególnego postepowanie okołooperacyjne i stosowana bezpiecznych technik histeroskopowej miomektomii u kobiet, które planują w przyszłości ciążę.

U tych kobiet lekarz operujący musi się wykazać szczególną biegłością w przeprowadzani histeroskopii, by nie spowodować jatrogennych powikłań mogacych mieć wpływ na płodność oraz donoszenie ciąży.

Dodatkowo stosujemy podczas tych zabiegów instrumentarium oraz unikatowe techniki zapobiegające termicznemu uszkodzeniu mięśnia macicy przez standardowe elektrody histeroskopowe (np, roller ball).

Nasze poradnictwo, ofertę leczenia oraz tzw. second opinion kierujemy szczególnie do tych pacjentek z całej Polski, którym inne ośrodki leczenia zaproponowały leczenie mięśniaków podśluzówkowych technikami tradycyjnymi lub chcą poddać się leczeniu z wykorzystaniem osiągnięć dr Artura Ludwina.