Chirurgia Ginekologiczna

Ludwin&Ludwin / Chirurgia Ginekologiczna / Histeroskopia

Histeroskopia

 

Czym jest histeroskopia?

Histeroskopia jest nowoczesną metodą endoskopową stosowaną w ginekologii do diagnostyki oraz przeprowadzania wielu, niekiedy bardzo skomplikowanych i precyzyjnych operacji.

Jest to metoda małoinwazyjna, gdzie niewielkie urządzenie optyczne i instrumenty operacyjne współpracujące z cyfrową kamerą, są wprowadzane drogą pochwową, przez kanał szyjki do wnętrza macicy.

Czy do histeroskopii jest konieczne znieczulenie ogólne lub miejscowe?

Najnowsze urządzenia służące do przeprowadzania histeroskopii posiadają bardzo niewielką średnicę, co umożliwia praktycznie bezurazowe i bezbolesne przeprowadzenie histeroskopii diagnostycznej bez konieczności stosowania jakiegokolwiek znieczulenia.

Bez jakiegokolwiek znieczulenia ambulatoryjnie może być przeprowadzona większość mniej skąplikowanych zabiegów histeroskopowych, po których pacjent praktycznie po kilkunastu minutach może iść do domu.

Bardziej skąplikowane operacje histeroskopowe wymagają zastosowania instrumentarium histeroskopowego o większej średnicy. Wprowadzenie nieco większych urządzeń histeroskopowych przez szyjkę do jamy macicy byłoby bolesne, bez znieczulenia, więc w tych przypadkach zabiegi przeprowadzane są w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym.

 

Jakie są wskazania do histeroskopii diagnostycznej?

Histeroskopia diagnostyczna jest stosowana do rozpoznawania przyczyn nieprawidłowych krwawień macicznych, obfitych miesiączek, weryfikacji podejrzanych obrazów ultrasonograficznych endometrium, w podejrzeniu obecności polipów endometrilanych, mięśniaków podśluzówkowych, stanów przednowotworowych błony śluzówej macicy czy raka endometrium. Histeroskopia diagnostyczna służy  także do wyjaśniania przyczyn nawykowych poronień, niepłodności oraz diagnostyki wad wrodzonych macicy.

W trakcie histeroskopii diagnostycznej jest możliwe pobranie wycinków z błony śluzowej oraz z obserwowanych zmian patologicznych.

Jest to postępowanie o dużo większej dokładności w wykrywaniu patologii wewnątrzmacicznych, w tym stanów przednowotworowych i raka błony śluzowej macicy, niż ciągle jeszcze stosowane w tym celu przez słabiej wyposażone i wyszkolone ośrodki tzw. wyłyżeczkowanie jamy macicy.

W jakich schorzeniach przeprowadza się histeroskopię operacyjną?

Histeroskopię operacyjną stosuje się do usuwania polipów endometrialnych, mięśniaków podśluzówkowych, leczenia obfitych miesiączek lub krwawień macicznych przy użyciu metod destrukcji endometrium, leczenia łagodnych rozrostów błony śluzówej techniką resekcji endometrium, usuwania zrostów wewnątrzmacicznych, usuwania przegrody macicy  i innych rzadkich wad macicy (T-shaped uterus, niedrożny róg szczątkowy w macicy jednorożnej.)

Do przeprowadzania operacji drogą histeroskopową wykorzystuje się zarówno energię mechaniczną, jak też laserową oraz jako najbardziej uniwersalną w tej metodzie energię elektryczną.

Dzięki histeroskopii wiele pacjentek w przypadku nawracających krwotoków oraz w niektórych postaciach mięśniaków macicy może uniknąć inwazyjnego i okaleczającego zabiegu usunięcia macicy wymagającego stosunkowo długiej rekonwalescencji.

Jak szybko po bardzej skąplikowanej operacji histeroskopowej pacjent wraca do domu i może normalnie funkcjonować?

Po większości bardziej skomplikowanych operacji histeroskopowych pacjent może powrócić do domu już po 2 godzinach od ich zakończenia i zwykle w ciągu 1-3 dni powraca do prawie pełnej aktywności.

Co specjaliści Ludwin & Ludwin Ginekologia mogą zaoferować w histeroskopii w porównaniu z innymi klinicznymi centrami histeroskopowymi?

Dzięki wieloletniej pasji oraz doświadczeniu operacyjnemu dr. n. med. Artura Ludwina w stosowaniu tej metody oraz jego wieloletnim badaniom naukowym związanym z wykorzystaniem histeroskopii w praktyce klinicznej możemy zaoferować wszystkim naszym pacjentkom nie tylko pełen zakres zabiegów histeroskopowych wykonywanych na poziomie najlepszych światowych ośrodków klinicznych zajmujących się histeroskopią diagnostyczną i operacyjną, ale także w niektórych sytuacjach klinicznych zaproponować własne, autorskie histeroskopowe techniki operacyjne z wykorzystaniem dodatkowej transrektalnej wizualizacji sonograficznej 2D/3D/4D.

Dotyczy to w szczególności leczenia histeroskopowego całkowitej i częściowej przegrody macicy, histeroskopowego usuwania mięśniaków podśluzówkowych oraz śródściennych, a także zaawansowanych postaci zespołu Ashermana czyli zrostów wewnątrzmacicznych w swej najcięższej postaci.

Wielokrotnie prezentowane przez nas na zagranicznych kongresach możliwości bezpiecznego usuwania najtrudniejszych operacyjnie mięśniaków podśluzówkowych macicy głęboko penetrujących w myometrium, znalazły swoje międzynarodowe uznanie przez cytację naszych kryteriów kwalifikacyjnych w monografii P. J. O’ Donovana i Ch. E. Millera Pt „Modern Managment of Abnormal Uterine Bleeding” wydanej w Londynie w 2008 roku.

 

Czy podczas zabiegów histeroskopowych może dojść do powikłań?

Jakkolwiek histeroskopia operacyjna jest metodą małoinwazyjną, w wielu przypadkach zastępującą tradycyjne operacje brzuszne pozostawiające niekiedy okaleczające blizny, to jak każdy zabieg medyczny nie jest pozbawiona możliwości wystąpienia powikłań zarówno śródoperacyjnych jak i pooperacyjnych.

Powikłania mogą pozostawiać trwałe skutki, co jest szczególnie istotne u kobiet, które nigdy nie były w ciąży lub ciążę planują w przyszłości.

Niestety żaden lekarz, nawet z największym doświadczeniem, nie jest w stanie zagwarantować pacjentowi braku powikłań.

Mamy jednak nadzieję, że lata doświadczeń oraz stosowanie dodatkowych metod monitorujących (transrektalna ultrasonografia śródoperacyjna 2D i 3D/4D), precyzyjnych sposobów kwalifikacji przedoperacyjnej (sonohisterografia 2D i 3D/4D) mogą w znacznym stopniu zmniejszyć ich odsetek oraz wpłynąć na uzyskanie najbardziej optymalnych wyników leczenia.

Z przyjemnością nasze usługi zaoferujemy więc wszystkim pacjentom uznawanym powszechnie za „najtrudniejsze przypadki” oraz tym wszystkim, dla których nie jest obojętne w czyje ręce powierzają swoje zdrowie.

Gdzie wykonywane są zabiegi histeroskopowe przez specjalistów Ludwin & Ludwin Ginekologia?

Histeroskopię diagnostyczną techniką waginoskopową (tj. bez używania jakichkolwiek wzierników i dodatkowych instrumentów powodujących dodatkowy dyskomfort bólowy) wykonujemy bez użycia znieczulenia w naszych gabinetach.

Natomiast zabiegi histeroskopowe wymagające znieczulenia ogólnego przeprowadzamy w Prywatnym Szpitalu „Centermed” przy ul. Łazarza 14 w Krakowie.

Na jakim sprzęcie histeroskopowym pracują specjaliści Ludwin & Ludwin Ginekologia?

Możemy aktualnie stwierdzić, iż do naszej dyspozycji i naszych pacjentów pozostaje najnowocześniejsze i najbogatsze w Małopolsce instrumentarium do przeprowadzania operacji histeroskopowych najlepszych światowych producentów tj. firm Karl Storz oraz Olympus .

Do przeprowadzanych zabiegów możemy wykorzystać, aż 7 różnych zestawów diagnostycznych oraz 3 zestawy operacyjne. Pozwala to na przeprowadzania wszystkich możliwych, nawet najbardziej skąplikowanych zabiegów i operacji histeroskopowych.

Posiadamy także histeroskopy o najniższych stosowanych średnicach tj. 2mm oraz 2.9mm, które można wprowadzać przez kanał szyjki bez konieczności jego traumatycznego rozszerzania.

Taki praktycznie bezurazowy sposób wykonywania histeroskopii, nosi nazwę techniki „no touch” lub inaczej techniki waginoskopowej wprowadzenia histeroskopu do kanału szyjki i jamy macicy.

Technika ta stara się wyeliminować bodźce bólowe towarzyszące standardowo przeprowadzanej histeroskopii w znieczuleniu miejscowym.

Ponadto jako nieliczni w Polsce stosujemy do usuwania mięśniaków tzw. „zimne” elektrody Mazzona mające zabezpieczyć mięśniówkę macicy obok usuwanego mięśniaka przed urazem termicznym. Ma to szczególnie znaczenie u kobiet planujących w przyszłości ciążę.

Co można by powiedzieć w podsumowaniu?

Nasz doświadczenie kliniczne w stosowaniu histeroskopii w diagnostyce i leczeniu schorzeń kobiecych poparte własnym dorobkiem naukowym obejmującym kilkadziesiąt doniesień i artykułów prezentowanych na międzynarodowych kongresach International Society of Gynecological Endoscopy, European Society for Gynecological Endoscopy oraz w krajowej i zagranicznej literaturze naukowej pragniemy zaoferować wszystkim potrzebującym wysokospecjalistycznej pomocy medycznej.