Chirurgia Ginekologiczna

operacja

Ludwin&Ludwin / Chirurgia Ginekologiczna / Macica jednorożna

Macica jednorożna

Macica jednorożna jest to jedna z najrzadszych wad wrodoznych macicy. Powstaje w życiu płodowym na skutek nieprawidłowego rozwinięcia jednej z dwóch stuktur zawiązkowych (przewody Mullera) z których powstaje macica.

Jest ona bardzo trudna dorozpoznania w zwykłym USG 2D, szczególnie gdy badanie wykonuje lekarz nie specjalizujący sie w diagnostyce wad wrodoznych macicy. W Centrum Konsultacyjnym Ludwin & Ludwin Ginekologia ekspertem od diagnostyki oraz postepowania terapeutycznego w wadach wrodoznych macicy jest dr n. med. Artur Ludwin - autor publikowanych z tego zakresu cytowanych specjalistycznych artykułow w znanych na świecie czasopismach naukowych dla specjalistów z tego zakresu:

http://www.jmig.org/article/S1553-4650(12)01274-5/fulltext

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1447-0756.2010.01304.x/abstract

 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z najnowszych małoinwazyjnych metod diagnostyki macicy jednorożnej z wykorzystaniem kontrastowych metod ultrasonograficznych 3D SIS oraz unikatowego sposobu badania jamy macicy i drożności jajowodów HyFoSy

Macica jednorozna w 3D SIS:

macica jednorożna

Macica jednorożna podczas badania drożności jajowodów w technice 4DHDlive HyFoSy. Z tego co nam wiadomo jako pierwsi na świecie stosujemy rendering HDlive podczas diagnostyki drożności jajowodów najnowszą metoda piankową HyFoSy

Macica jednorożna

Najczęściej jeden z tych zawiązku w przypadku tej wady całkowicie się nie rozwija na skutek czego macica i jej jama są tylko częściowo (można powiedzieć w przenośni "w połowie") rozwinięte. Najcześciej występuje w tej wadzie pojedynczy jajowód, gdyż drugi podobnie jak częśc macicy się nie rozwinął. W cześci przypadków występuje druga cześc macicy ale w szczątkowym stadium rozwoju. Nazywa się tą część rogiem szczątkowym.

Róg szczątkowy jest połączony z macica jednorożną i w jego wnętrzu może występować czynna błona śluzowa czyli endometrium lub nie być jej wcale. wtedy róg szczątkowy zbudowany jest tylko z mięśniówki i często lekarze myla go z mięśniakiem.

Jeśli w rogu szczątkowym macicy jednorożnej jest błona śluzowa, w trakcie miesiączki podlega ona wpływom hormonalnym i ulega złuszczeniu podczas miesiączki.

Jeśli nie występuje połączenie jamy rogu szczątkowego z jama macicy jednorożnej wtedy w rogu szczątkowym gromadzi się krew, jest to bardzo bolesne i może byc mylone przez lekarzy z obecnościa guza. Taki róg szczątkowy z czynna błoną sluzową nazywamy niekomunikującym. Istnieje tutaj możliwośc leczenia histeroskopowego, ale tylko w najbardziej wyspecjalizowanych ośrodkach. leczenie takie stosuje m.in. Dr A. Ludwin. Mniej doświadczone ośrodki w operacjach histeroskopowych usuwaja taki róg szczątkowy podczas laparoskopii lub operacji drogą brzuszną. Zazwyczaj wystarczająca i najlepsza w tych przypadkach jest histeroskopia, nawet wtedy gdy obecny jest duzy krwaik w rogu szczątkowym.

W niektórych przypadkach róg szczątkowy komunikuje się z zasadniczą jama macicy jednorożnej i krew może w trkacie miesiączki normalnie odpływać.

Macica jednorożna jest związana z podwyższonym ryzkiem poronienień lub porodów przedwczesnych. Specjalizujemy się w prowadzeniu ciąż z tą wadą.

Zapraszamy na dokładną diagnostykę do naszego specjalisty w dziedzinie wad wrodzonych macicy - dr n. med. A. Ludwina.