Chirurgia Ginekologiczna

operacja

Ludwin&Ludwin / Chirurgia Ginekologiczna / Mięśniaki macicy

Mięśniaki macicy

W naszej praktyce spotykamy się z wieloma kobietami, u których stwierdzono mięśniaki macicy i którym proponuje się różne metody postępowania terapeutycznego, w tym operacyjnego.

Niestety z żalem stwierdzamy, iż w wielu przypadkach kobietom w różnych regionach Polski nie oferuje się nowoczesnych metod postępowania, proponując najprostszy schemat - czyli usunięcie macicy oraz potencjalnie najprostszą i wymagającą najmniejszych kwalifikacji personelu medycznego - drogę przez otwarcie powłok brzusznych.

Wielokrotnie ze zdziwieniem spotykamy młode kobiety, które pragną mięć jeszcze potomostwo, a którym ze względu na wielkość, lokalizację lub liczbę mięśniaków lekarz lub szpital zaproponował jako jedyną możliwą opcję - okaleczającą operację pozbawiającą płodności.

W praktyce bardzo rzadko się zdarza, by u kobiety z pojedynczym, nawet bardzo dużym mięśniakiem lub kilkoma mięśniakami, które chce mieć jeszcze potomstwo było niezbędne od razu usuwanie macicy.

Jednocześnie obserwujemy niekiedy ślepą wiarę pacjentów w niektóre szeroko reklamowane metody jak np. embolizacja naczyń macicznych, które tak naprawdę mają na świecie w stosunku do innych metod bardzo wąskie zastosowanie i które trudno jest odpowiedzialnie proponować kobietom planującym w przyszłości ciążę.

Kolejną sprawą jest sama konieczność podjęcia jakiegokolwiek leczenia inwazyjnego oraz możliwości stosowania postępowania zachowaczego, ktore ma na celu nie tyle wyleczenie mięśniaków, co wyelimonowanie dokuczliwych objawów ich występowania.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące mięśniaków macicy - poniższy materiał przygotowano na podstawie rozprawy doktorskiej dr n. med. Artura Ludwina dotyczącej histeroskopowego leczenia mięśniaków oraz danych z najnowszego światowego piśmiennictwa z tego tematu. Staraliśmy się przedstawić w te informacje w uproszczonej, przystępnej dla pacjenta formie.

Mięśniaki macicy

Mięśniaki macicy to najczęstsze nowotwory niezłośliwe u kobiet spotykane w praktyce ginekologicznej. Dotyczą około 20-30% kobiet w wieku rozrodczym, a częstość ich występowania wzrasta do końca tego okresu. Jednak prawdziwa częstość ich występowania jest znacznie wyższa, co potwierdzają badania z wykorzystaniem najnowszych technik obrazowania, czy dokładne badania prepratów operacyjnych. Mięśniaki macicy o mikroskopowych rozmiarach mogą dotyczyć nawet ponad 50% kobiet.

Najczęściej mięśniaki macicy wzrastają w obrębie trzonu macicy, ale moga umiejscawiwać się także w obrębie szyjki macicy.

Ze względu na kierunek ich wzrostu determinujący lokalizację mięśniaki macicy mogą się umiejscawiać podśluzówkowo, śródściennie lub podsurowicówkowo.

Mięśniak śródścienny rozrasta się w ścianie macicy, która jest zbudowana z włókien mięśniowych. Mięśniak podśluzówkowy wzrasta w kierunku jamy macicy wpuklając się do niej w większym lub mniejszym stopniu. Mięśniak podsurowicówkowy wzrasta na zewnątrz macicy uwypuklając pokrywającą ją błonę surowiczą.

Objawy towarzyszące mięśniakom macicy

Szacuje się, iż wieksza część mięśniaków tj. około 60-90% przebiega zupełnie bezobjawowo.

Objawy można podzielić na trzy grupy. Pierwsza obejmuje nieprawidłowe krwawienia maciczne. Kolejna jest związana z występowaniem objawów uciskowych i bólu w miednicy mniejszej. Trzecia gruba objawów jest związana z zaburzeniami rozrodu.

Nieprawidłowe krwawienia maciczne związane z obecnością mięśniaków

Mięśniaki macicy moga powodować nieprawidłowe krwawienia z jamy macicy, które mogą występowac pod postacią nieprawidłowych, obfitych, przedłużających się miesiączek lub przedłużających się krwawień poza okesem miesiączki.

Krwawienia te mogą prowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza, a w rzadszych przypadkach do ciężkiej niedokrwistości, przebiegającej z objawami wstrząsu hypowolemicznego.

Szczególnie mięśniaki podśluzówkowe , czyli wpuklajće się do jamy macicy mogą powodować zwiększoną utratę krwi miesiączkowej i krwotoki.

Objawy bólowe i uciskowe wywoływane przez mięśniaki

Mięsniaki osiągające w niektórych przypadkach duże rozmiary mogą dawać objawy uciskowe związane z wypełnieniem miednicy, jamy brzusznej i kompresją na narądy sąsiednie. Może to prowadzić do zaburzeń w oddawaniu moczu, zarówno pod postacią częstego odawania moczu, jak też ztarzymania moczu. Może dojśc w niektórych przypadkach do ucisku moczowodu i wystąpienia objawów wodonercza. Mięśniaki macicy wzrastające z tylnej ściany mogą uciskać na odbytnicę i powodować utrudnione oddawanie stolca i zaparcia.

Objawy bólowe, szczegolnie ostre wystepują stosunkowo rzadko i moga być związane ze zmianami zwyrodnieniowymi w obrębie mięśniaka, rzadziej skrętem szypuły mięsniaka podsurowicówkowego lub porodem mięśniaka podśluzówkowego.

Objawy związane z wpływem mięśniaków na funkcje rozrodcze

The American College of Obstetricans and Gynecologists (ACOG) stwierdza, iż pomimo licznych badań aktualnie dostępne dane nie są wystarczająco wiarygodne, by potwierzić jednozancznie związek przyczynow-skutkowy pomiędzy mięśniakami, a problemami z zajściem w ciążę i jej utrzymaniem.

Na podstawie obserwacji klinicznych wydaje się, iż wpływ mięśniakó na płodność zależy głowniwe od ich lokalizacji oraz wielkości.

Wpływ lokalizacji mięśniaków na płodnośc wykazano w przypadku stosowania procedur spomaganego rozrodu - w przypadku obecności mięśniaków modelujących jamę macicy (podśluzówkowych) częstośc ciąż po in vitro była 3 krotnie niższa niż u pacjentk z mięśniakami nie wpływającymi na kształt jamy i 4 krotnie niższa w porównaniu z grupą kobiet bez mięśniaków.

Należy podkreślić, iż mięśniaki moga mieć wpływ na przebieg ciąży. Szacuje się, że u 10% kobiet  mięśniakami macicy dochozi do powikłań ciąży takich jak poronienia, porody przedwczesne, wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu płodu, przedwczesne pęknięcie blon podowych, przedwczesne odklejenie łożyska oraz nieprawidłowe położenie i ułożenie płodu.

Wystąpienie tych powikłań zależy od wielkości i lokalizacji mięśniaków, przy czym jest znamiennie większy w przypadku mięśniaków podśluzówkowych.

 

Oferta Ludwin & Ludwin Ginekologia

Nasze konsultacyjne Centrum Medyczne chętnie służy poradnictwem dotyczącym ustalenia optymalnego postępowania zachowawczego i ewentualnego optymalnego leczenia operacyjnego mięśniakow macicy.

Stosujemy wyrafinowane nowoczesne metody diagnostyczne oparte o diagnostykę obrazową, z wykorzystaniem 3D/4D obrazowania ultrasonograficznego oraz sonoangiografii dopllerowskiej oceniającej unaczynienie mięśniaków. W sytuacjach szczególnych wykonujemy szczególowe ultrasonograficzne badania diagnostyczne w oparciu o opcję TUI (Tomografia Obrazowania Ultrasonograficznego) oraz opcję VOCAL (pozwalającej dokładnie wyliczyć objętość mięśniaków).

Kwalifikację do oszczędzającego leczenia operacyjnego z użyciem małoinwazyjnej techniki histeroskopowej opieramy na własnych kryteriach kwalifikacyjnych dr Artur Ludwina. Wykorzystujemy w tym celu zamiast tradycyjnej histeroskopii diagnostycznej metodą SIS (Sonohisterografia) 3D/4D.

SIS jest małoinwazyjną metodą obrazowania ultrasonograficznego opartą obrazowanie macicy i jej jamy w trakcie infuzji soli fizjologiznej do jej wnętrza. Metoda ta pozwala jednoznacznie i prawidłowo zakwalifikować pacjentkę do leczenie mieśnaików metodą histeroskopową.

Dodatkowo oferujemy pełen zakres leczenia operacyjnego mięśniaków macicy nowoczesnymi metodami endoskopowymi tj. histeroskopią i laparoskopią w warunkach komfortowego pobytu i indywidualnej opieki medycznej w Prwatnym Szpitalu CENTERMED  w Krakowie.

Zapewniamy też pełen zakres i możliwości tradycyjnej chirurgii ginekologicznej drogą brzuszną i pochwową.

Konsultacje internetowe

Udzielamy odpłatnych konsultacji internetowych u kobiet z mięśniakami macicy, dotyczących ustalenia postępowania i optymalizacji leczenia u kobiet z mięśniakami z odległych regionów calej Polski i Zagranicy.

Wszystkie konsultacje internetowe po przedstwieniu odpowiednich wyników prowadzi Dr n. med. A. Ludwin - specjalista ginekologii i położnictwa oraz specjalista ginekologii onkologicznej.

Koszt konsultacji i ustalenia dalszego postępowania jest odpłatny. Konsultowane są dotychczasowe wyniki badań i zlecane odpowiednie badania obrazowe.

Koszt całościowej konsultacji przedoperacyjnej wynosi 150 PLN. W sprawiach konsultacji internetowej, rodzaju i formy koniecznych badan oraz warunków i formy płatności prosimy kontaktować się poprzez KONTAKT na dole strony.

Przypominamy, iż optymalną formą konsultacji jest osobista wizyta i kontakt z lekarzem.