• Ludwin&Ludwin
  • kontakt
  • nasza misja
  • nasz zespół
  • blog

Ludwin&Ludwin / blog

GINEKOLOGIA POLSKA - czasopismo Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego opublikowało nasza publikację naukową na temat wpływu mikroflory pochwy na utrzymywanie się atypowych komórek płaskonabłonkowych (ASC) oraz atypowych komórek gruczołowych (AGC) w cytologii.


W badaniach, które prowadzilismy niestwierdziliśmy jakiegokolwiek wpływu patologicznej mikroflory na utrzymywanie się w czasie nieprawidłowych rozmazów cytologicznych pod postacia AGC lub ASC.

Jest to o tyle interesujące spostrzeżenie, że wielu lekarzy otrzymując nieprawidłowy wynik cytologii pod tą postacią przepisuje pacjentkom leczenie przeciwzapalne zamiast wdrożyc odpowiednie postepowanie diagnostyczne.

Przypominamy, iz u wszystkich pacjentek, u których w cytologii stwierdzono ASC powinno sie wykonać ponowne badanie cytologiczne za 4-6 miesięcy, kolposkopię lub badanie wirusologiczne w kierunku obecności infekcji wysokonkogennymi podtypami HPV.

Natomiast w przypadku obecności w cytologii komórek AGC nalezy wykonać kolposkopię i w zależności od jej wyniku wykonać biopsje celowaną z szyjki z wyłyżeczkowaniem kanału szyjki, lub jesli wynik kolposkopii jest prawidłowy bezwzględnie wykonać wyłyzeczkowanie kanału szyjki.

Postepowanie takie jest zgodne z wytycznymi IFCPC (Miedzynarodowego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy).

Przypominamy, iż Dr Inga Ludwin jest ekspertem w tej dziedzinie i wyniki swoich badań w tym kierunku przedstawiła w wyróżnionej przez Radę Wydziału Lekarskiego CMUJ rozprawie doktorskiej.

A oto linki do pracy w Ginekologii Polskiej

http://www.ginekolpol.com/abstrected.php?level=5&icid=911638

http://www.ginekolpol.com/abstracted.php?level=4&id_issue=842445