• Ludwin&Ludwin
  • kontakt
  • nasza misja
  • nasz zespół
  • blog

Ludwin&Ludwin / blog

2014-09-25 ESGE Kongres 2014


23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej (ESGE)


Chcieliśmy się pochwalić :), że na 23 Kongresie ESGE nasz wykład został oceniony jako jeden z trzech najlepszych z pośrod 168 prezentowanych z całego świata !!!