• Ludwin&Ludwin
  • kontakt
  • nasza misja
  • nasz zespół
  • blog

Ludwin&Ludwin / blog

Artykuł naukowy oparty na doświadczeniach Dr Artura Ludwina w rozpoznawaniu przegrody macicy, macicy dwurożnej oraz macicy łukowatej opublikowano na łamach znanego międzynarodowego czasopisma naukowego THE JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH.


Powyższa praca dotyczy porównania tradycyjnych metod diagnostycznych używanych do rozpoznawania i różnicowania ze sobą takich wad wrodoznych macicy jak przegroda macicy, macica dwurożna oraz łukowata.

Porównano takie metody jak histeroskopia diagnostyczna, histerosalpingografia (HSG) oraz sonohisterografia 2D.

Okazało się, że spośród nich metodą o największej dokładności diagnostycznej w odniesieniu do tych trzech wad jest sonohisterografia (SIS).

Nasze badania wykazały, że także histerosalpingografia (HSG), jeżeli jest wykonywana techniką "push and pull" pozwala na prawidłową diagnostykę różnicową macicy dwuroznej, przegrody macicy, a zwłaszcza macicy łukowatej.

Niestety technika "push an pull" HSG zaproponowana w 2004 roku przez badaczy amerykańskich, która pozwla uzyskać nie tylko obraz jamy macicy, ale także obraz obrysu zewnęrznego macicy jest ciągle bardzo rzadko stosowana i nasza publikacja jest drugą na świecie potwierdzającą jej wysoką wartość.

Natomiast histeroskopia wykonywana w sposób standardowy cechuje się w porównaniu do tych dwóch metod niższą dokładnością diagnostyczną.

Nasze obserwacje potwierdzają najnowsze doniesienia dotyczące stosunkowo słabej dokładności diagnostycznej histeroskopii w diagnozowaniu wad macicy, ktore przedstawiono w 2010 roku na kongresie ESGE w Barcelonie. Okazało się, że wyniki histeroskopii są zbyt zależne od doświadczenia lekarza wykonującego badanie, a kryteria rozpoznań macicy dwurożnej, przegrody macicy lub macicy łukowatej choć są ścisłe, to obrazy uzyskiwane w histeroskopii są różnie, czasem zupełnie odmiennie interpretowane. Jest to poważna wada histeroskopii jako metody diagnostycznej.

Spostrzeżęia te są o tyle interesujące, że podkreślają wysoką dokładność diagnostyczną sonohisterografii 2D w rozpoznawaniu wad wrodzonych macicy. Sonohisterografia (SIS) pozwala na pełną i wiarygodną diagnostykę różnicową także w tych przypadkach, gdy ośrodki kliniczne, centra medyczne lub praktyki ginekologiczne nie są wyposażone w stosunkowo kosztowną aparaturę ultrasonograficzną pozwalającą na przeprowadzanie 3D/4D usg lub 3D/4D sonohisterografii.

Co oznaczają wyniki najnowszych badań dla pacjenta?

Po pierwsze nie warto wykonywać zbyt inwazyjnej diagnostyki np. histeroskopii z laparoskopią w celu odróżnienia jedej wady od drugiej skoro wystarczy wykonać usg z kontrastem soli fizjologicznej, czyli sonohisterografię (SIS).

Po drugie nie warto wykonywać w tym celu standardowej histeroskopii diagnostycznej w znieczuleniu ogólnym, której wynik jest niejednoznaczny i jego wartość jest głównie zależna od tego czy lekarz wykonujący jest specjalistą od wad macicy i jak interpretuje obserwany obraz.

Po trzecie, najważniejsze to fakt, iż z tych trzech metod tj. HSG, histeroskopii diagnostycznej oraz SIS 2D (sonohisterografii) najdokładniejszą i wystarczającą jest SIS.

NIE RÓB SOBIE NIEPOTRZEBNIE LAPAROSKOPII Z HISTEROSKOPIĄ LUB HISTEROSKOPII DIAGNOSTYCZNEJ JEŚLI MOŻESZ COŚ DOKŁADNIE ZDIAGNOZOWAĆ ( W OK 100%) METODĄ MAŁOINWAZYJNĄ, CZYLI SIS !!!

Przypominamy, że leczenie operacyjne tj. histeroskopową metroplastykę rekomenduje się tylko w przypadku przegrody macicy po poronieniach lub u kobiet z niepłodnością.

Współcześnie możemy je przeprowadzić praktycznie w każdym przypadku przegrody macicy częściowej i całkowitej bez konieczności rekomendowanej jeszcze do niedawna laparoskopii.

Dr Artur Ludwin przeprowadza aktualnie wszystkie zabiegi histeroskopowego usunięcia przegrody bez laparoskopii. Jako dodatkowej wizualizacji śródoperacyjnej podczas histeroskopowej metroplastykii w trudniejszych przypadkach, używa transrektalnej ultrasonografii 3D/4D.

Już w krótce planujemy opublikować doświadczenia i wyniki Dr Artur Ludwina  z zastosowania jego metody.


oto link do streszczenia naszego artykułu (niestety za pełny tekst czasopismo pobiera opłatę)

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1447-0756.2010.01304.x/full