Nasz zespół

Ludwin&Ludwin / Nasz zespół / Dr hab. n. med. Inga Ludwin
Specjalista ginekologii onkologicznej
Specjalista ginekologii i położnictwa

Dr hab. n. med. Inga Ludwin
Specjalista ginekologii onkologicznej
Specjalista ginekologii i położnictwa
specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej


Jest Adiunktem w Katedrze Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pełni funkcję Prezesa Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Swoje doświadczenie kliniczne zdobywała pracując w Oddziale Położniczym Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii CMUJ, a następnie w Oddziale Patologii Ciąży oraz Intensywnego Nadzoru Położniczego tej Kliniki.

W tym czasie pracowała także w Poradni Genetycznej dla ciężarnych tejże Kliniki zajmując się nieinwazyjną oraz inwazyjną diagnostyką prenatalną. Udzielała także konsutacji w Reginalnej Poradni Patologii Ciąży Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie trafiają kobiety z ciążą wysokiego ryzyka wymagające wysokospecjalistycznego nadzoru. Jako jeden z pierwszych specjalistów w Małopolsce uzyskała prestiżowy certyfikat londyńskiej Fetal Medicine Fundation na przeprowadzanie specjalistycznych ultrasonograficznych badań genetycznych u ciężarnych.

W obszarze jej zainteresowań znalazły się także badania naukowe dotyczące infekcji wirusem HPV u kobiet, w tym kobiet ciężarnych, które prowadziła w Pracowni Diagnostyki Molekularnej Kliniki Ginekologii i Onkologii CMUJ. Jej prace w tej dziedzinie zakończyły się wyróżnioną rozprawą doktorską pt. „Występowanie i znaczenie kliniczne nietypowych komórek nabłonkowych szyjki macicy”.

Była jednym z badaczy klinicznych badań III fazy szczepionki przeciwko wirusowi HPV prowadzonych w Polsce przez MSD.

Okręgowa Izba Lekarska nadała jej Dyplom Uznania za wyróżniający się wynik na tle kraju z jakim złożyła egzamin testowy, ustny i praktyczny uzyskując tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii.

Jej aktualne badania naukowe skupiają się wokół zastosowania nowej metody w diagnostyce przyczyn genetycznych nawykowych poronień tj. histeroembrioskopii i jej wykorzystania w poszukiwaniu nowych markerów genetycznych zaburzeń chromosomalnych u płodów.

Zajmuje się także leczeniem operacyjnym schorzeń kobiecych z zastosowaniem nowoczesnych metod endoskopowych, szczególnie u kobiet z zaburzeniami rozrodu.

Była wykładowcą na kursach dla lekarzy specjalizujących się w ginekologii i położnictwie organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, kursach kolposkopii oraz krajowych i zagranicznych sympozjach naukowych.

Poza aktualną pracą kliniczną w Klince Ginekologii i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa CMUJ, prowadzi specjalistyczną praktykę prywatną.

Prywatnie jest matką dwujajowych bliźniaków – Borysa i Olgierda, oraz trzyletniego Marcela. .

W marcu 2015 z wyróżnieniem zdała egzamin z ginekologii onkologicznej uzyskując kolejna nadspecjalizację.