Opieka nad kobietą ciężarną

Ludwin&Ludwin / Opieka nad kobietą ciężarną / Zakres usług

Zakres usług

  • konsultacje przedkoncepcyjne
  • konsultacje położnicze
  • ultrasonografia położnicza 3D/4D
  • diagnostyka ultrasonograficzna i biochemiczna wad genetycznych płodu
  • badania biochemiczne
  • badania mikrobiologiczne
  • kardiotokografia (KTG)
  • opieka okołoporodowa – cięcia cesarskie
  • opieka położnych środowiskowych
  • doradztwo laktacyjne