Pracownia Ultrasonografii 3D/4D

Ludwin&Ludwin / Pracownia Ultrasonografii 3D/4D / Certyfikacja

Certyfikacja

 

Certyfikat londyńskiej Fetal Medicine Fundation (FMF)

Ten prestiżowy certyfikat jest wydawany osobom specjalizującym się w ultrasonograficznej diagnostyce prenatalnej przez Fetal Medicine Fundation (FMF) w Londynie po pozytywnym zaliczeniu egzaminów teoretycznych i praktycznych potwierdzających najwyższe kwalifikacje i umiejętności dotyczące diagnostyki genetycznej ciąży.

Odpowiednie wyszkolenie potwierdzone certyfikatem ma zapewnić wiarygodność wyników ultrasonograficznych badań genetycznych w ciąży.

Specjaliści, posiadający certyfikat FMF mają potwierdzone uprawnienia do przeprowadzania tego typu badań oraz użytkowania specjalistycznego oprogramowania Fetal Medicine Fundation do obliczania ryzyka wystąpienia wady genetycznej u płodu na podstawie wyniku usg oraz wyników badań biochemicznych.

Wyniki badań certyfikowanych badających podlegają okresowemu audytowi Fetal Medicne Fundation, która czuwa nad zachowaniem przez nich najwyższych standardów diagnostyki.

 

W naszej pracowni certyfikat FMF posiadają:

Dr n. med. Inga Ludwin - nr certyfikatu FMF 67772

cert inga

https://courses.fetalmedicine.com/fmf/certificate_th/4?locale=en&user_id=67772

https://courses.fetalmedicine.com/fmf/certificate_th/5?locale=en&user_id=67772

https://courses.fetalmedicine.com/fmf/certificate_th/6?locale=en&user_id=67772

https://courses.fetalmedicine.com/fmf/certificate_th/12?locale=en&user_id=67772

 

Dr n. med. Magdalena Rybak - Kszyszkowska

Dr n. med. Artur Ludwin - nr certyfikatu FMF 68257

https://courses.fetalmedicine.com/fmf/certificate/1?locale=en&user_id=68257

Lek. med. Anna Sus-Urban

Lek. med. Katarzyna Wadowska - Jaszczyńska

 

Certyfikat wykonywania badań wg standardu International Society of Ultrasound in Obstetric and Gynecology (ISUOG)

Certyfikat ten potwierdza umiejętności i jakość przeprowadzania badań wg międzynarodowych standardów zalecanych przez najbardziej autorytatywne w tym względzie International Society of Ultrasound and Gynecology

W naszej pracowni certyfikat ten posiadają:

Dr n. med. Artur Ludwin

Dr n. med. Inga Ludwin

 

 

Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG)

Jest to certyfikat uprawniający do przeprowadzania badań ultrasonograficznych z zakresu ginekologii, położnictwa oraz diagnostyki piersi na terenie naszego kraju.

W naszej pracowni certyfikat ten posiadają:

Dr n. med. Artur Ludwin

Dr n. med. Inga Ludwin

Dr n. med. Magdalena Rybak - Krzyszkowska

Dr n. med. Paulina Przybylska - Jurecka

Lek. med. Sławomir Piwowarczyk

Dr n. med. Katarzyna Wadowska - Jaszczyńska

Lek. med. Joanna Korabel

Lek. med. Miłosz Pietrus

Lek. med. Magdalena Niedźwiecka

 

Inne certyfikaty z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej - w tym z zakresu ultrasonografii 3D/4D, echokardiografii płodowej, ultrasonografii ginekologicznej i położniczej oraz ultrasonografii gruczołu piersiowego