Chirurgia Ginekologiczna

operacja

Ludwin&Ludwin / Chirurgia Ginekologiczna / Macica dwurożna

Macica dwurożna

 

Jest to wada wrodzona macicy określana przez ASMR (Amarykańskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu) jako klasa IV spośród wad wrodzonych macicy. Zaburzenie budowy macicy polega jednocześnie na nieprawidłowej budowie wewnątrznej jamy macicy i nieprawidłowej budowie zewnętrznej trzonu macicy.

Zaburzenie budwie zewanatrznej macicy polega w macicy dwurożnej na obecności dwóch oddzielnych wydatnych rogów, co objawia się obecnością wgłębienia na powierzchni zewnętrznej macicy powyżej 1cm. Natomiast jama macicy dwurożnej wygląda prawie identycznie lub identycznie jak w macicy z przegrodą, czyli jest podzielona na dwie części na odcinku co najmniej 15mm.

dwurożna

Macica dwurożna to wada stosunkowa rzadka - około dotycząca około 0.4-0.5% populacji kobiet, choć w praktyce ginekologicznej spotykamy się bardzo często z pacjentkami z nieprawidłowym rozpoznaniem macicy dwurożnej przez lekarzy ginekologów mających małe doświadczenie w diagnostyce wad wrodzonych macicy lub nie znających odpowiednich, obowiązujących kryteriów klasyfikacyjnych tej wady. Także zastosowanie niektórych metod diagnostycznych takich jak samodzielnie zastosowana histeroskopia, ultrasonografia przezpochwowa lub HSG powoduje, że często jako macicę dwurożną opisuje się - macicę z przegrodą, macicę łukowatą lub zupełnie prawidłową macicę.

Jako złoty standard w jednoznacznym rozpoznaniu rekomenduje się jednocześnie wykonaną laparoskopię z histeroskopią.

Naszym zdaniem w XXI wieku, przy dostępności wyrafinowanej ultrasonografii 3D/4D oraz sonohisterografii 3D/4D jest to postępowanie zupełnie zbędne, gdyż po rozpoznaniu macicy dwurożnej przy pomocy laparoskopii z histeroskopią, takiemu postępowaniu nie towarzyszy żadne działanie lecznicze, gdyż aktualnie nie rekomenduje się operowania macicy dwurożnej.

Wszystkim pacjentkom z podejrzeniem macicy dwurożnej proponujemy wykonanie sonohisterografia 3D/4D, która cechuje się tutaj 100% dokładnością diagnostyczną i pozwalającą zrezygonwać bardziej z inwazyjnej diagnostyki tj. laparoskopii z histeroskopią.

Należy tu jednak dodać, iż sonohisterografia 3D/4D, usg 3D/4D czy zwykłe usg 2D są metodami operatorozależnymi, tzn. badania naukowe wykazały, że ich dokładnośc diagnostyczna jest ściśle uzależniona od osoby wykonującej badanie i waha się od 50-100%. W przypadku wad macicy, w tym macicy dwurożnej liczy się nie tylko umiejętnośc przeprowadzania badań ultrasonograficznych, ale także doświadczenie w diagnostyce i leczeniu tych wad.

Doświadczenia i badania naukowe Dr n. med. Artura Ludwina dotyczące diagnozowania i różnicowania macicy dwurożnej z innymi najczestszymi wadami wrodzonymi maicyc zostały opublikował prestiżowe The Journal Minimally Invasive Gynecology - które jest oficjalnym czasopismem The American Association of Gynecologic Laparoscopists i wyznacza najnowsze światowe trendy w postępowaniu diagnostyczno-terapuetycznym z wykorzystaniem najnowocześniejszych i jak najmniej inwazyjnych metod.

Poniżej linki do tej pracy dla chcących dowiedzieć się nieco więcej szczegółów na ten temat:

http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1553-4650/PIIS1553465012012745.pdf

http://www.jmig.org/article/S1553-4650(12)01274-5/fulltext

Musimy tutaj dodać, iż z wszystkich wad wrodzonych macicy, lekarze najczęściej nieprawidłowo rozpoznają właśnie macicę dwurożną - zarówno stosując metody ultrasonograficzne, HSG, ale także samodzielnie przeprowadzaną histeroskopię. Najczęściej większość pacjentek, które do nas trafiają z wcześniejszym rozpoznaniem macicy dwurożnej nie ma jakiejkolwiek wady lub ma macicę łukowatą, która tylko w niewielkim stopniu może być przyczyną poronień.

Dlaczego nie warto stosować histeroskopii do diagnozowania macicy dwurożnej, ale lepiej jest stosować w tym celu sonohisterografię nawet w wersji 2D - badania i odpowiedź na to pytanie dały m.in. badania naukowe Dr. n. med. Artura Ludwina opublikowane w 2011 przez The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research będący oficjalnym czasopismem Japan Society of Obstetrics and Gynecology.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1447-0756.2010.01304.x/abstract;jsessionid=FA69FB6D49132CFE2FFAB7FB752AE94A.d04t03

Publikacja ta była cytowana przez innych międzynarodowych specjalistów m.in. przez wybitnego amerykańskiego prekursora i eksperta stosowania sonohisterografii - Prof. Stevena R. Goldsteina z Nowego Jorku na łamach UpToDate.

http://www.uptodate.com/contents/saline-infusion-sonohysterography

Możliwość skorzystania z eksperckiej diagnostyki macicy dwurożnej oraz innych wad wrodzonych macicy z wykonaniu Dr. n. med. Artura Ludwina jest dostepna dla kobiet z całej Polski i z zagranicy w Centrum Konsultacyjnym Ludwin & Ludwin Ginekologia.